ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ

skolverket.se

ኣገደስቲ መራኸቢታት

www.skolverket.se/nyanlanda - ምስ ሓደስቲ መጻእቲ ዚካየድ ስራሕ ዚምልከት ሓበሬታ ዝሓዘ ናይ ክፍሊ ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ

www.utbildningsinfo.se - ብዛዕባ ኣብያተትምህርትን ምህሮን ዚምልከት ሓበሬታን መምርሕን ዝሓዘ ናይ ክፍሊ ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ 

www.valjaskola.se – ንምምራጽ ቤትትምህርቲ ደገፍ ዚህብ ናይ ክፍሊ ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ 

www.informationsverige.se – ንሓደስቲ መጻእቲ ንዚወሃብ ናይ ማሕበረሰብኣዊ ሓበሬታ ቦርድ ሓባራዊ በሪ