ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ ንሓደስቲ መጻእቲ

skolverket.se

እንታይ እዩ ነቲ ንጥፈት ዝመርሖ?

ኩሉ ኮምዩናት ብመሰረት ሕጊ፡ ነቶም ፍሉይ መባእታ ትምህርቲ ዚውድኡ ተምሃሮ ናይ 2ይ ደረጃ ፍሉይ ትምህርቲ ኪቕርበሎም ግዴታ ኣለዎ።

እቲ ናይ ቤትትምህርቲ ሕጊ ብሃገራዊ ባይቶ እዩ ዚውሰን። ንሱ ንናይ ተምሃሮ ናይ ትምህርቲ መሰል ዚምልከት፡ ንኹሉ ዓይነታት ትምህርትን ጉዳያትን ጠርናፊ ዝኾነ መምርሒታት ዝሓዘ እዩ።

መምርሒታት 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ብመንግስቲ ይውሰን። ካብቲ ሕጊ ንላዕሊ ድማ እተዘርዘረ እዩ።

ንሱ ንኹሉ 2ይ ደረጃ ትምህርቲ የገልግል። ንሱ ነቲ ፍሉይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ከም ዕዮ ኪህሉዎ ዘለዎ፡ ጠርናፊ ሽቶ፡ ከምኡውን እቲ ንመሰረት ትምህርቲ ዚኸውን ክብርታት።