เกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศสวีเดน

skolverket.se

การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่

สำหรับคนหนุ่มสาว

media/1201/sid-1_vuxenutbildning.jpg

สำหรับคนหนุ่มสายนั้นมีทางเลือกให้มากมาย

ในฐานะผู้เดินทางมาสวีเดนใหม่ คุณมีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาของประเทศสวีเดนมากมาย เด็กทุกคนจนกระทั่งอายุ 15 ปีมีหน้าที่ต้องไปโรงเรียนและเรียนอยู่ในโรงเรียนภาคบังคับของสวีเดน แล้วสำหรับผู้ที่มีอายุครบ 16 ปีแล้วและเพิ่งเดินทางมาถึงประเทศสวีเดนเพื่อที่จะเติมเต็มการศึกษาของตนนั้นควรจะทำอย่างไร ในการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่นั้น มีหนทางเลือกให้เลือกมากมาย ทางเขตเทศบาลจะช่วยในการประเมินทักษะและประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละคนจากการติดตามความรับผิดชอบของพวกเขาแต่ละคน

สิ่งที่สำคัญสุดในการที่จะได้มีงานทำและเข้าสู่สังคมสวีเดนนั้น คือการเติมเต็มวิชาและหลักสูตรต่างๆ ที่ขาดไปเพื่อที่จะได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในระดับภาคบังคับและมัธยมศึกษาตอนปลาย มันอาจเป็นหนทางหนึ่งที่จะพาไปสู่งานหรือการศึกษาด้านวิชาชีพ แต่นอกจากนี้ยังนำไปสู่การศึกษาต่อในระดับ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

ความต้องการจะแตกต่างกันไปและสามารถที่จะผสมผสานการศึกษาและหลักสูตรต่างๆ เข้ากัน จากความรู้และความต้องการของแต่ละคน จะมีการร่างแผนการศึกษา โดยที่ในขั้นตอนแรกคือการเรียนภาษาสวีเดนจากวิชาการแนะนำภาษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือภาษาสวีเดนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐาน (sfi) ควบคู่ไปพร้อมกันนี้จะมีโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ มากมายที่จะช่วยให้ได้งานทำหรือศึกษาต่อไปได้ โดยหลักการแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใด

ตามโรงเรียนและเขตเทศบาลจะมีนักแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพซึ่งสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้งด้านการศึกษาและตลาดแรงงานของสวีเดน