เกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศสวีเดน

skolverket.se

ลิงก์เว็บไซต์ที่สาคัญ

www.skolverket.se/nyanlanda – เว็บไซต์ของกรมการศึกษาซึ่งให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดน

www.utbildningsinfo.se – เว็บไซต์ของกรมการศึกษาซึ่งให้บริการข้อมูลและคาแนะนาเกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษา

www.valjaskola.se – เว็บไซต์ของกรมการศึกษาซึ่งให้บริการความช่วยเหลือในการเลือกโรงเรียน

www.informationsverige.se –เว็บไซต์หลักของคณะกรรมการปกครองมณฑลซึ่งให้บริการข้อมูลทางด้านสังคมแก่ผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดน