เกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศสวีเดน

skolverket.se

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียน

glada_barn_i_led.jpg

บุตรของคุณจะเริ่มเรียนในชั้นเตรียมอนุบาลหรือในระดับภาคบังคับ คุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบโรงเรียนในประเทศสวีเดน ยิ่งคุณรู้มากขึ้นเท่าไรยิ่งทำให้คุณมีอิทธิพลต่อการเรียนของบุตรของคุณ 

โรงเรียนเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 

การศึกษาจะมอบให้ทั้งความรู้และความทะเยอทะยานในการเรียนรู้ ไปตลอดชีวิต เพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดขีดความสามารถ นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนจากครูทั้งหลายของพวกเขา นักเรียนทุกคนควรที่จะสามารถพัฒนาไปได้ ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าเขาหรือ เธอจะเป็นใคร 

การศึกษาจะต้องได้รับการออกแบบตามระบอบประชาธิปไตย และถ่ายทอดความเคารพต่อมนุษชาติและประชาธิปไตย นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาที่ดีเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ ทัศนคติต่อชีวิต ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศหรือจะอาศัยอยู่ที่ใดในประเทศสวีเดนก็ตาม ที่โรงเรียนนักเรียนทุกคนจะมีความสําคัญและโรงเรียนจะคำนึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนเสมอเมื่อมีการวางแผนการดำเนินงานดังกล่าว ในประเทศสวีเดนจะมีทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนอิสระซึ่งดำเนินการ โดยบริษัท หรือองค์กรต่างๆโรงเรียนในชั้นเตรียมประถมเป็นภาค บังคับและโรงเรียนชั้นเตรียมอนุบาลเป็นภาคสมัครใจ โรงเรียนทุกแห่งสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ทุกคนจะได้รับที่เรียนที่โรงเรียน 

เขตเทศบาลที่คุณอาศัยอยู่จะต้องแจ้งให้คุณรู้ว่ามีโรงเรียนใดบ้างในเทศบาลดังกล่าว คุณต้องส่งคำขอสําหรับโรงเรียนซึ่งคุณต้องการให้บุตรของคุณได้เข้าเรียน ในเว็บไซท์ www.valjaskola.se คุณสามารถเข้าไปอ่านเกี่ยวกับโรงเรียนต่างๆ ที่มีอยู่และวิธีการจัดที่เรียนตามโรงเรียนต่างๆ คุณสามารถสอบถามเขตเทศบาลที่คุณอาศัยอยู่ได้

โรงเรียนเป็นผู้กำหนดว่า นักเรียนจะได้เริ่มเรียนในชั้นเรียนใด 

โรงเรียนจะทำการประเมินการเรียน ความรู้ ประสบการณ์และความสนใจในเรื่องต่างๆ ของบุตรของคุณ การประเมินมักจะดำเนินการโดยความช่วยเหลือจากล่าม ภายในสองเดือนอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ตัดสินว่าบุตรของคุณจะได้เข้าเรียนในปีการศึกษาและชั้นเรียนใด เพื่อที่จะสามารถเรียนภาษาสวีเดนได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นั้น นักเรียนที่เดินทางมาถึงใหม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนเพื่อเตรียมการได้พร้อมกับได้รับการเรียนสอนในชั้นเรียนปกติของตน ในชั้นเรียนเพื่อเตรียมการนั้นนักเรียนจะได้ศึกษาพื้นฐานของภาษาสวีเดน แต่ก็สามารถศึกษาวิชาอื่นๆ ได้อีกด้วย พวกเขาจะต้องเรียนในชั้นเรียนดังกล่าวสูงสุดสองปี วัตถุประสงค์คือ เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาวิชาต่างๆ ได้เต็มเวลาในชั้นเรียนประจำของตนได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเมื่อใดที่ไม่จำเป็นต้องให้มีการศึกษาในชั้นเรียนเพื่อเตรียมการอีกต่อไป 

ถามคุณครู 

จะมีคุณครูอย่างน้อยหนึ่งท่านที่รับผิดชอบต่อชั้นเรียนเรียนของบุตรคุณ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อกับคุณครูของบุตรของคุณ หากคุณต้องการล่าม สามารถขอให้ทางโรงเรียนช่วยหาให้ได้ 

โรงเรียนต้องการที่ร่วมมือกับคุณ 

โรงเรียนจะแจ้งเกี่ยวกับการเรียนของบุตรของคุณให้คุณทราบและเชิญให้คุณเข้าร่วมประชุมกับครูและผู้ปกครองคนอื่นๆ มันเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะรับรู้ข้อมูลต่างๆ ที่คุณได้รับและการเข้าร่วมในการประชุม 

จะมีการเชิญผู้ปกครองและนักเรียนไปเข้าร่วมการสนทนาเพื่อการพัฒนาการหนึ่งครั้งต่อภาคเรียน สําหรับนักเรียนในชั้นเตรียมอนุบาลจะมีการสนทนาเพื่อการพัฒนาการอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีการศึกษา จะมีการสนทนาด้วยกันระหว่างบุตรของคุณและคุณครูเกี่ยวกับพัฒนาการของบุตรของคุณ เป็นโอกาสสําคัญสําหรับคุณในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่าเรียนในโรงเรียนของบุตรคุณ

รูปภาพดังกล่าวอธิบายโดยทั่วไปถึงผู้ใดที่คุณควรจะติดต่อ ณ โรงเรียนเมื่อมีคำถามหรือประสงค์ที่จะออกความคิดเห็นต่างๆ