Den svenska skolan för nyanlända

skolverket.se

Yrkeshögskola

/media/1208/sid-9_yrkesho-gskola.jpg

På en yrkeshögskola utbildar man sig till ett yrke efter gymnasieskolan. Det finns hundratals yrken att välja mellan. Utbildningarna är oftast mellan ett och tre år långa och varvar teori i skolan med praktik ute på arbetsplatser. Tillräcklig goda kunskaper i svenska för att klara utbildningen är ett krav, skolan avgör om de är tillräckliga. En del skolor ger extra stöd i svenska med yrkesinriktning.

Du kan söka till yrkeshögskolan om du:

  • har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning (komvux)
  • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar en gymnasieexamen
  • har förutsättningar att klara utbildningen genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på något annat sätt.

När man inte uppfyller de formella kraven

Den som inte uppfyller de formella kraven på behörighet kan ändå bli antagen till en utbildning. Skolorna gör ibland undantag om de tror eleven kan klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Kontakta skolan och fråga vad som gäller där.

Så här ansöker du

Varje skola sköter själv antagningen till sina utbildningar. Kontakta därför skolan direkt, så får du veta vilka regler som gäller just där.