Den svenska skolan för nyanlända

skolverket.se

Särskild utbildning för vuxna - särvux

/media/1203/sid-7_sa-rvux.jpg

Den som har en utvecklingsstörning eller hjärnskada har rätt till särskild utbildning för vuxna. Skolan hjälper eleven att ta reda på vad han eller hon redan kan, så att studierna kan anpassas efter det. Det kallas validering. Varje elev får hjälp av en studie- och yrkesvägledare att göra en individuell studieplan. För att få gå här ska man ha fyllt 20 år.

På särskild utbildning för vuxna kan du:

  • Studera på grundläggande eller gymnasial nivå
  • Välja mellan olika kurser
  • Studera svenska för invandrare parallellt
  • Gå en yrkesinriktad utbildning

Så här är utbildningen upplagd

Den som saknar kunskaper som man får i grundsärskolan kan studera kurser på grundläggande nivå.

Det finns också kurser på gymnasial nivå. Det är samma kurser som man läser i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå inom gymnasiesärskolan.

Betyg

Elever som är klara med kurser på grundskolans eller gymnasieskolans nivå får betyg. Man kan få A, B, C, D eller E. A är högsta betyg och E är lägsta betyg.

Vill du veta mer?

Kontakta din kommun. Du hittar kontaktuppgifterna på din kommuns webbplats.