Den svenska skolan för nyanlända

skolverket.se

Folkhögskola

/media/1207/sid-8_folkho-gskola.jpg

Folkhögskolans allmänna kurs är ett alternativ till gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux) för den som fyllt 18 år. Här kan man läsa in kurser på grundläggande och gymnasial nivå för att bli behörig till högskolan eller yrkeshögskolan. Eleven startar på den nivå där han eller hon befinner sig. Den som behöver kan få extra stöd i svenska.

Yrkesutbildningar

Folkhögskolan har även yrkesutbildningar. Journalist, fritidsledare och teckentolk är bara några exempel. Vissa yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå, medan andra är på gymnasial nivå.

Kurser för nyanlända

Några kurser vänder sig speciellt till den som nyligen kommit till Sverige. Etableringskurs för nyanlända är en sådan, liksom utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Vill du veta mer?

Kontakta studie- och yrkesvägledningen på folkhögskolan för att få reda på vad som gäller för den utbildning som du är intresserad av. Studie- och yrkesvägledaren kan ge råd om vilken skolform som passar bäst utifrån tidigare skolgång, betyg och liknande.