Den svenska skolan för nyanlända

skolverket.se

Vuxenutbildning

För unga vuxna. Sidan går att skriva ut.

media/1201/sid-1_vuxenutbildning.jpg

Många vägar för den som är ung vuxen

Som nyanländ till Sverige har man tillgång till det svenska skolsystemets många möjligheter. Barn upp till 15 år har skolplikt och går i den svenska grundskolan. Men hur gör den som fyllt 16 år och kommer till Sverige för att få sin utbildning kompletterad? Här finns många vägar att välja inom utbildningen för vuxna. Kommunen hjälper till att bedöma den enskilda elevens kunskaper och erfarenheter utifrån sitt uppföljningsansvar.

Viktigast för att få jobb och komma in i det svenska samhället är att komplettera ämnen och kurser man saknar för att få examen från grundskola och gymnasium. Det kan vara en väg till jobb eller till en yrkesutbildning, men också till vidare studier på högskola och universitet.

Behoven är olika och det går att kombinera olika utbildningar och kurser utifrån den enskildes behov och förutsättningar. En individuell studieplan görs, där det första steget är att lära sig svenska genom gymnasieskolans språkintroduktion eller svenska för invandrare (sfi). Parallellt med detta finns det många skolformer för att få jobb eller studera vidare. I princip alla är kostnadsfria.

På skolorna och i kommunen finns tillgång till studie- och yrkesvägledare som kan ge mer information både om utbildningarna och den svenska arbetsmarknaden.