Den svenska skolan för nyanlända

skolverket.se

Viktiga länkar

www.skolverket.se/nyanlanda - Skolverkets webbplats med information om arbetet med nyanlända

www.utbildningsinfo.se - Skolverkets webbplats med information och vägledning om skolor och utbildningar. 

www.valjaskola.se – Skolverkets webbplats som ger stöd inför val av skola. 

www.modersmal.skolverket.se/Tema Modersmål – Skolverkets webbplats med information om modersmål i skolan. 

www.informationsverige.se – Länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända. 

www.skolverket.se/omsvenskaskolan  Skolverkets samlade information för att beställa trycksaker på olika språk från omsvenskaskolan.se