Den svenska skolan för nyanlända

skolverket.se

Gymnasieskolan

För unga 16-20 år. Sidan går att skriva ut.

 nyanlanda-gymnasieskola-01.jpg

Det här är gymnasieskolan

Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform, som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola. Gymnasieskolan består av nationella program, introduktionsprogram och program som avviker från den nationella programstrukturen.

Det finns totalt 18 nationella gymnasieprogram. Varje program pågår under 3 år.

De olika gymnasieprogrammen kan antingen vara yrkesprogram eller högskoleförberedande program.

Ett yrkesprogram kan även genomföras som gymnasial lärlingsutbildning.

För elever som inte är behöriga till ett nationellt program finns fem introduktionsprogram. Inget av introduktionsprogrammen ger en gymnasieexamen utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program.

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program eller annan utbildning. Utbildningen läggs upp och anpassas efter elevens kunskaper.

De 18 programmen i gymnasieskolan


Yrkesprogram
 

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturbruksprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet


Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskaps­programmet
 • Samhällsvetenskaps­programmet
 • Teknikprogrammet

Utbildningsinfo.se

Vem går i gymnasieskolan?

Gymnasieskolan vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. Efter att man fyllt 20 år finns det möjlighet att genomgå gymnasial vuxenutbildning.

Elever som har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt ytterligare fem ämnen är behöriga till ett yrkesprogram. Elever som har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt ytterligare nio ämnen är behöriga till ett högskoleförberedande program.

Hur sker betygssättningen?

En betygsskala med sex steg A, B, C, D, E och F tillämpas. A-E står för godkända resultat och F för ej godkänt resultat. Betyg sätts på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. När en elev har fått betyg på alla kurser och det gymnasiearbetet som ingår i elevens studieväg ska eleven få ett slutbetyg.

Om en elev haft stor frånvaro och betyg inte kan sättas då det inte går att bedöma elevens kunskaper sätts ett streck (-) i betygskatalogen. Betyget F och streck ska dock inte användas i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan.