Ku saabsan tahay dugsiyada iswiidhishka

skolverket.se

Isku xiriiriyaasha muhiimka ah

www.skolverket.se/nyanlanda – Booga internetka oo Hey’adda sare oo qaabilsan arrimaha waxbarashada oo ka heleysid warbixin quseeyso ardeyda wadanka ku cusub. 

www.utbildningsinfo.se – Booga internetka oo Hey’adda sare oo qaabilsan arrimaha waxbarashada oo ka heleysid warbixin iyo tilmaamo ku saabsan dugsiyada iyo waxbarashooyinka. 

www.valjaskola.se – Booga internetka oo Hey’adda sare oo qaabilsan arrimaha waxbarashada oo ku kaalmeynaayo markaa dugsi dooraneysid. 

www.informationsverige.se – Booga internetka ka dhaxeeyo Hey’adda maamulka gobolka oo ka heleysid warbixin ku saabsan mushtamaca wadankaan oo lagu talagalay bulshada wadanka ku cusub.