Ku saabsan tahay dugsiyada iswiidhishka

skolverket.se

Dugsiga xilliga firaaqada waxa la tagaa markay xiisadaha dugsigu ey dhammaadan

nyanlanda-grundskola-03.jpg

Waa maxay dugsiga xilliga firaaqadu?

Dugsiga xilliga firaaqadu wuxu dhameystiraa dugsiga oo sanadka oo dhan wuu furan yahay. Dugsiga xilliga firaaqada ujeedadiisu waa in carruurtu ay helaan deegaan barbaarid wanaagsan leh, oo carruurta ka caawiya sidey waalidka ugu suurta geli lahayd in ay isku daraan waalidnimo iyo shaqo.

Degmooyinka ayaa mas’uul ka ah in ay ardeyda ku martiqaadaan dugsiga xilliga firaaqada ilaa ay ka gaaraayaan 13 sano, haddii waalidkood ay shaqeeyaan, wax bartaan amaba ay jirto baahi kale oo qoyska u gaar ah.

Degmadu waxa ay xataa u diyaarin kartaa carruurta 10 ilaa 13 jir ah goobo furan oo xilliga firaaqada ah.

Dugsiga xilliga firaaqadu waa waxbarasho koox ahaan oo quseeysa ardeyda 6 sano jirka ilaa gu`ga sanadka ay buuxinaayaan 13 sano. Ujeedaduna waa in uu dugsigu dhameystiro oo uu ardeyda siiyo wax wanaagsan oo ay waqtigooda firaaqada sameeyaan. Isla mar ahaantaana waa in dugsiga xilliga firaaqadu ahaadaa mid u suurta gelinaya waalidiinta in ay shaqo ama waxbarasho aadaan.

Dugsiga xilliga firaaqadu laba si ayuu u dhameystiri dugsiga:

  • Waqti ahaan inuu qaabili karo ardeyda maalintii marka aanay joogin dugsiga iyo waqtiyada fasaxa ah.
  • Aqoon ahaan in uu ardeyda siin karo khibrad iyo aqoon aan caadi ahaan laga helin dugsiga. Dugsiga iyo dugsiga xilliga firaaqadu waa in ay ka wada shaqeeyaan sidey ardeyga u siin lahaayeen horumar iyo waxbarasho dhameystiran.

Waxbarashadu waa in ay dhiiri gelisaa jaceylka uu ardeygu u hayo inuu wax barto. Waa in waxbarashadu ku salaysnaataa, oo la waafajiyaa xiisaha iyo waayo aragnimada ardeyga, iyada oo laga fekerayo in ay baahiyahoodu kala duwanaan karaan.

Dugsiga xilliga firaaqadu sanadka oo dhan wuu furan yahay. Sacaadaha maalintii uu furan yahay waxa la waafajin kuwa ay waalidku shaqeeyaan ama ay wax bartaan iyo baahida ardeyga.

Dugsiga xilliga firaaqadu badanaa wuxu la shaqeeyaa dugsiga. Wada shaqeynta waxey quseeyn kartaa shaqaalaha, qolalka iyo waxa la sameynayo.

Yaa dhigta dugsiga xilliga firaaqada?

Waa ku qasab degmooyinka in ay diyaariyaan waxbarashada dugsiga firaaqada oo ay ku marti qaadaan ardeyda laga bilaabo sanadka ay 6 sano gaaraan ilaa sanadka ardeygu buuxinaayo 13 sano, kuwaas oo ay waalidkood shaqeeyaan ama ay wax bartaan amaba uu ardeygu u qabo baahi gaar ah oo ay sababtay xaalada qoysku.

Degmooyinka waxa qasab ku ah in ay ku marti qaadaan waxbarashada dugsiga xilliga firaaqada ardeyda wixii ka bilaawda sanadka ay 6 sano gaaraan iyo ilaa sanadka ardeygu buuxinaayo 13 sano, oo waalidkood shaqeeyaan ama wax bartaan ama hadii ardeyga baahi qaas ah u qabo oo xaalada qoyska sideeda kale sabab u tahay.

Waxbarashada dugsiga xilliga firaaqada ah waxa ardeyga lagu martiqaadi isla marka la ogaado in uu ardeygu baahi u qabo. Waxbarashada waa in ardeyga laga siiyaa meel u dhow dugsiga ardeygu dhigto ilaa inta suurtagal ah.

Ardeyda jir ahaan, maskax ahaan ama sababo kale dartood u baahan kaalmo dheerad ah oo ku saabsan xaga horumarka waxabarashadooda, waa in lagu martiqaadaa waxbarashada dugsiga xilliga firaaqada.

Sharcigee lagu dhaqmaa dugsiga xilliga firaaqada?

Dugsiga xilliga firaaqada waxaa maamula sharciga dugsiga. Waxa intaa dheer in dugsiga xilliga firaaqada ah qeybo kamid ah manhajka waxbarashada ee dugsiga aasaasiga, fasalka ardeyda lix sano jirka ah iyo dugsiga xilliga firaaqada ah uu ku dhaqmaa. Dugsiga xilliga firaaqada oo ku yaal dugsiga qaaska ah waxey ku dhaqmaayaan manhajka waxbarashada oo dugsiga qaaska ah.

Qarashka

Qarash caqli gal ah ayey degmooyinku ka qaadayaan booska dugsiga xilliga firaaqada ah, Degmooyinka weey qaadan karaan qarash caqligal ah oo aad ka bixinayso booska dugsiga xilliga firaaqada. Dhammaan degmooyinka waxey isticmaalan nidaamka qarashka xadka leh. Qarashka xadka leh waxa looga jeedaa in xad loo yeelay inta ugu sareysa ee uu qarashka qoysaska kala duwan laga qaadayaa uu noqon karo.