Шведско школство за новодошле

skolverket.se

Школа за средње образовање за младе са сметњама у развоју

За младе са сметњама у развоју од 16 до 20 година

nyanlanda-gymnasiesarskola-01.jpg

Шта је школа за средње образовање за младе са сметњама у развоју?

Школа за средње образовање за младе са сметњама у развоју је бесплатна и добровољна и могући је избор за младе са сметњама у развоју после завршетка основне школе. Школа за средње образовање за младе са сметњама у развоју састоји се од националних и појединачних програма. 

Постоји укупно девет националних гимназијских програма. Сваки програм траје 4 године и састоји се од предмета који су заједнички за школе за средње образовање за младе са сметњама у развоју, заједнички за програме, продубљавање програма и школског рада за школе за средње образовање за младе са сметњама у развоју.

Циљ националних програма су главно усмерени. Један национални програм се може изводити и као стажирање.

Појединачни програми су за ученике који не могу да посећују национални програм. Сваки програм траје четири године и састављен је од предмета.

Предмети су:

  • Природа и животна средина
  • Појединци и друштво
  • Кућна економија
  • Језик и комуникација
  • Спорт и здравље
  • Естетске делатности

У појединачним предметима може да постоји и пракса.

Ко посећује школу за средње образовање за младе са сметњама у развоју?

Школа за средње образовање за младе са сметњама у развоју је за младе између 16 и 20 година који имају сметње у развоју и за које се сматра да не могу да достигну циљеве средње школе. Пошто напуне 20 година, постоји могућност да заврше посебно образовање за одрасле.

Како се ради процена и како се дају оцене?

Ученици који прате предавања добијају оцене после сваког завршеног курса. На сваком курсу постоје захтеви у односу на знање, који наводе шта ученик/ученица треба да постигну. Не дају се оцене по предметима. Уместо тога ради се процена знања ученика/ученице према нивоима захтева.

Примењује се скала од пет оцена: A, B, C, D и E. А је највиша, а Е најнижа оцена. Ако ученик не испуни захтеве за Е неће добити оцену.