Шведско школство за новодошле

skolverket.se

Обданиште и забавиште

За ваше дете од 1 до 6 година

nyanlanda-forskola-01.jpg

Шта представља обданиште?

Обданиште поставља основе за први део учења које се продужава до краја живота.

Деци треба понудити добру педагошку активност. Обданиште треба да буде забавно, безбедно и поучно за сву децу која га посећују. Деца имају могућност да ствари уче кроз игру, стварање и истраживање – на своју руку, у групи или заједно са одраслим особама.

Обданиште је посебан облик школске форме и активност се одвија у оквирима концепта образовања и предавања. Предавање је под вођством васпитача, али може постојати и друго особље за промовисање развоја и учења деце.

Особље планира педагошке активности да би деца могла да стварају, уче и да истражују. То раде, на пример, кроз игру, сарадњу, цртање, састављање делова и певање. Важна дужност обданишта је да се у њему безбедно осећају и деца и родитељи.

Ко посећује обданиште?

Обданиште је добровољно. Општине нуде полазак у обданиште деци узраста од једне године:

  • када родитељи раде или студирају;
  • када су родитељи незапослени или на родитељском одсуству.

Деци незапослених лица или оних на родитељском одсуству нуди се место на најмање 3 сата дневно или 15 сати седмично. Неке општине нуде пуни боравак.

Поред тога, општина нуди обданиште:

  • свој деци која пуне три године (јавно обданиште, 3 сата дневно),
  • деци којој је потребна посебна подршка.

Постоје општинска и самостална обданишта. Самостална обданишта могу водити удружења родитеља или удружења особља, фирме или акционарска друштва.

Обавеза општина је да постоје обданишта и да понуде деци место. Самостална обданишта су алтернатива за општинске активности.

Општине одобравају самостална обданишта и одговорне су да контролишу да активности испуњавају захтеве за добар квалитет и безбедност. За самостална обданишта важе иста правила као и за општинска обданишта.

Које регулативе поштује обданиште?

Обданиште поштује регулативе закона о школству и наставном плану.

Према закону о школству:

  • дечје групе треба да буду одговарајућег састава и величине и да се деци понуди добра средина;
  • треба да постоје васпитачи и друго особље које је обучено или има искуство које промовише развој и учење деце;
  • треба да има просторије и опрему да би се могао остварити циљ обданишта.

Издаци

Јавно обданиште три сата дневно је бесплатно, почевши од јесењег полугођа када дете напуни три године. Општина или организатори активности одлучују колико ће коштати место у обданишту. У закону о школству пише да издатак треба да буде разуман, тачније разумно висок.

У данашње време све општине користе систем максималног износа. Максимални изноз значи да се одређује плафон висине издатка за различите породице.