Шведско школство за новодошле

skolverket.se

Ово је шведско школство

All webpages are printable.

r your child aged 6

PLEASE NOTE! New law from autumn 2018 for children from the age of 6. It is compulsory for children to begin in a preschool class. 

Preschool class is a separate type of school that involves a large component of creative work and play. Preschool class is free of charge. Preschool class is a compulsory type of school.

Када напуни 1 годину, Ваше дете може да иде у обданиште. У обданишту је важно играње. Када дете напуни 6 година, може да иде у забавиште. Обданиште и забавиште су добровољни.

Сва деца иду у основну школу од узраста око 7 година, и то је обавезно. Обавезно образовање односи се на 1–9 разред, тачније 9 година.

Затим већина младих особа иде у средњу школу три године. Новодошли који су добили дозволу за стални боравак имају право да почну своје средње образовање пре завршетка пролећног полугођа у години када пуне 20 година; особе које траже азил пре нег  што напуне 18 година. Постоје одређени услови за прелазне оцене. Средња школа припрема за факултет или за вишу школу, или директно за посао. 

 Ово је шведско школство, pdf, in English