Шведско школство за новодошле

skolverket.se

Ово је шведско школство

Када напуни 1 годину, Ваше дете може да иде у обданиште. У обданишту је важно играње. Када дете напуни 6 година, може да иде у забавиште. Обданиште и забавиште су добровољни.

Сва деца иду у основну школу од узраста око 7 година, и то је обавезно. Обавезно образовање односи се на 1–9 разред, тачније 9 година.

Затим већина младих особа иде у средњу школу три године. Новодошли који су добили дозволу за стални боравак имају право да почну своје средње образовање пре завршетка пролећног полугођа у години када пуне 20 година; особе које траже азил пре нег  што напуне 18 година. Постоје одређени услови за прелазне оцене. Средња школа припрема за факултет или за вишу школу, или директно за посао. 

Филм о шведском школству

Филм представља преглед основа шведског школског система