O szkole szwedzkiej

skolverket.se

Szkoły dla dorosłych

Dla młodych dorosłych

media/1201/sid-1_vuxenutbildning.jpg

Dla młodych dorosłych dostępnych jest wiele ścieżek edukacji

Jako nowo przybyły (-a) do Szwecji masz dostęp do wielu możliwości oferowanych przez szwedzki system szkolnictwa. Dzieci do 15 roku życia podlegają obowiązkowi szkolnemu i uczęszczają do szwedzkiej szkoły podstawowej. Ale w jaki sposób osoba, która ukończyła 16 lat, po przyjeździe do Szwecji, może uzupełnić swoją edukację? Dostępny jest cały szereg możliwości do wyboru w ramach edukacji dla dorosłych. Gmina, wykorzystując swoje kompetencje w zakresie monitorowania, pomaga ocenić wiedzę i doświadczenie indywidualnego ucznia.

Aby dostać pracę i włączyć się do szwedzkiego społeczeństwa, należy przede wszystkim uzupełnić przedmioty i kursy brakujące do zdobycia dyplomu szkoły podstawowej i średniej. To może być sposób na znalezienie pracy lub naukę zawodu, ale także do dalszych studiów na uczelni wyższej i uniwersytecie.

Potrzeby są różne i możliwe jest łączenie różnych kursów i szkoleń w oparciu o indywidualne potrzeby i założenia. Indywidualny plan nauki tworzony jest wówczas, gdy pierwszym, niezbędnym krokiem jest nauka języka szwedzkiego w ramach programu wprowadzającego języka szwedzkiego szkoły średniej lub nauka języka szwedzkiego dla imigrantów (SFI). Równolegle do tego dostępnych jest wiele rodzajów szkół umożliwiających zdobycie pracy lub kontynuowanie nauki w szkołach wyższych. W zasadzie wszystkie są darmowe.

W szkołach i gminach dostępni są doradcy ds. kształcenia lub wyboru zawodu, którzy mogą dostarczyć więcej informacji zarówno w zakresie edukacji, jak i szwedzkiego rynku pracy.