O szkole szwedzkiej

skolverket.se

Co jest podstawą działalności?

nyanlanda-gymnasieskola-02.jpg

Zgodnie z ustawą każda gmina ma obowiązek zaoferowania nauki w szkole gimnazjalnej wszystkim uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową.

Ustawa o szkolnictwie uchwalana jest przez parlament. Zawiera ona postanowienia ogólne dla wszystkich form szkolnych oraz kwestie prawa uczniów do nauki.

Rozporządzenie w sprawie gimnazjów wydawane jest przez rząd i zawiera bardziej szczegółowe przepisy w porównaniu z ustawą.

O zawartości programu nauczania decyduje rząd. Program nauczania określa zadania i cele przekrojowe edukacji na poziomie szkoły gimnazjalnej oraz wartości, które mają stanowić podstawę zajęć w szkole. Program nauczania dla gimnazjów oraz szkół dla dorosłych jest podzielony na następujące obszary główne:

  • Wiedza i umiejętności
  • Normy i wartości
  • Prawa i obowiązki uczniów
  • Wybór kształcenia
  • Oceny
  • Odpowiedzialność dyrektora szkoły

O profilach nauczania oraz przedmiotach wspólnych dla wszystkich gimnazjów decyduje rząd.

Rozporządzenie w sprawie gimnazjów obowiązuje wszystkie szkoły gimnazjalne, także gimnazja niezależne i gimnazja specjalne.