O szkole szwedzkiej

skolverket.se

Pierwsze dni w szwedzkiej szkole

glada_barn_i_led.jpg

Twoje dziecko zaczyna naukę w klasie zerowej albo w innej klasie szkoły podstawowej. Z niniejszej ulotki dowiesz się więcej o tym, jak funkcjonuje szkoła w Szwecji. Im więcej będziesz wiedział(a), tym większy wpływ będziesz miał(a) na sytuację swojego dziecka w szkole. 

Szkoła jest demokratyczna 

Celem edukacji jest zarówno zapewnienie uczniom wykształcenia, jak i zaszczepienie im chęci do nauki przez całe życie. Zadaniem nauczycieli jest udzielanie uczniom pomocy w osiąganiu wymaganego poziomu wiedzy. Każdy uczeń powinien mieć szansę maksymalnego rozwoju zgodnie ze swoimi zdolnościami. 

Edukacja powinna mieć demokratyczną formę i uczyć poszanowania dla praw człowieka i demokracji. Wszyscy uczniowie mają prawo do równie dobrego wykształcenia, niezależnie od m.in. płci, światopoglądów, stopnia niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub miejsca zamieszkania w Szwecji. W szkole dobro każdego ucznia ma równą wagę i dlatego przy układaniu planu nauczania szkoła powinna zawsze brać pod uwagę ich indywidualną sytuację. W Szwecji istnieją zarówno szkoły gminne, jak i szkoły prywatne, prowadzone przez firmy i organizacje. Uczęszczanie do szkoły podstawowej jest obowiązkowe, z wyjątkiem klasy zerowej. Wszystkie szkoły są darmowe. 

Wszystkie dzieci mają zapewnione miejsce w szkole 

Gmina, w której mieszkasz powinna Cię poinformować o tym, jakie szkoły są dostępne na jej terenie. Rodzice/opiekunowie mają możliwość podania gminie swoich preferencji dotyczących szkoły, do której ma chodzić ich dziecko. Na stronie internetowej www.valjaskola.se możesz znaleźć więcej informacji o różnych rodzajach szkół i sposobie ubiegania się o miejsce w szkole. Z pytaniami na ten temat możesz także zwrócić się do gminy, w której mieszkasz.

Szkoła decyduje o tym, do której klasy będzie chodził uczeń

Szkoła dokonuje oceny poziomu wiedzy, doświadczenia i zainteresowań Twojego dziecka oraz przebiegu dotychczasowej edukacji. Ocena ta często odbywa się przy udziale tłumacza. Następnie w ciągu dwóch miesięcy rektor podejmuje decyzję, do której klasy powinno chodzić Twoje dziecko. Nowo przybyli uczniowie maja możliwość uczęszczania nie tylko do swojej zwykłej klasy, ale i do klasy przygotowawczej, w celu nauki języka szwedzkiego. W klasie przygotowawczej uczniowie uczą się przede wszystkim podstaw języka szwedzkiego, ale mogą uczyć się również innych przedmiotów. Do klasy przygotowawczej chodzi się najwyżej dwa lata. Chodzi o to, żeby nowo przybyli uczniowie mogli jak najszybciej uczyć się wszystkich przedmiotów w pełnym wymiarze godzin w swojej zwykłej klasie. Rektor decyduje o tym, kiedy nauka w klasie przygotowawczej nie jest już potrzebna. 

Zapytaj nauczyciela 

Wychowawcą klasy, do której chodzi Twoje dziecko jest co najmniej jeden nauczyciel. Z nim należy się kontaktować, jeśli masz jakieś pytania. Poproś szkołę o pomoc, jeśli potrzebny Ci będzie tłumacz. 

Szkoła chce z Tobą współpracować 

Szkoła będzie Cię informować o wszystkich ważnych sprawach związanych z nauką Twojego dziecka i będzie Cię zapraszać na zebrania z nauczycielami i innymi rodzicami/ opiekunami. Zapoznawanie się z tymi informacjami i branie udziału w wywiadówkach ma wielką wagę. 

Jeden raz w ciągu każdego semestru uczeń i jego rodzice/ opiekunowie zapraszani są do udziału w rozmowie rozwojowej. W przypadku uczniów z klasy zerowej rozmowa rozwojowa odbywa się co najmniej raz do roku. Tematem tej rozmowy jest rozwój Twojego dziecka. Rozmowa rozwojowa jest ważną okazją do tego, żeby dowiedzieć się, jakie postępy w nauce robi Twoje dziecko.

Ilustracja przedstawia, z kim możesz się w szkole skontaktować, w przypadku pytań lub uwag.