O szkole szwedzkiej

skolverket.se

Szkoła szwedzka

All webpages are printable.

For your child aged 6

PLEASE NOTE! New law from autumn 2018 for children from the age of 6. It is compulsory for children to begin in a preschool class. Preschool class is a separate type of school that involves a large component of creative work and play. Preschool class is free of charge. Preschool class is a compulsory type of school.

Twoje dziecko może chodzić do przedszkola od ukończenia 1 roku życia. W przedszkolu ważna jest zabawa. Po ukończeniu 6 lat wszystkie dzieci mogą rozpocząć zajęcia w zerówce. Zarówno przedszkole, jak i zerówka są dobrowolne. Do szkoły podstawowej chodzą wszystkie dzieci, mniej więcej od 7 roku życia, jest ona obowiązkowa. Obowiązek szkolny dotyczy uczniów od 1 do 9 klasy, to znaczy przez dziewięć lat.  

Następnie większość młodzieży kontynuuje naukę w trzyletniej szkole średniej. Wszyscy mają prawo do rozpoczęcia szkoły średniej do tego roku, w którym kończą 20 lat. Szkoła średnia może przygotowywać do studiów uniwersyteckich lub na innej wyższej uczelni lub do rozpoczęcia pracy zawodowej bezpośrednio po ukończeniu szkoły.

Map of the Swedish Educational System