در مورد مدارس سوئد

skolverket.se

Sfi. زبان سوئدی برای بزرگسالان

از شانزده سالگی

Sid 5_sfi.jpg

آموزش زبان سوئدی برای مهاجران (اس اف ای) برای کسانی تنظیم شده است که نیاز به دانش پایه در زبان سوئدی دارند. دانش آموزان، زبان سوئدی یاد می گیرند تا بتوانند به صورت شفاهی و کتبی در زندگی روزانه، در زندگی اجتماعی و در محیط کار با مردم ارتباط برقرارکنند. به کسی که خواندن و نوشتن به زبان مادری خود را نمی داند امکان آموختن آن داده می شود.

برای رفتن به کلاس اس اف ای، شخص باید شانزده ساله باشد، اما برای سن بالاتر از آن هیچ مرزی تعیین نشده است.

این آموزش، به این صورت آماده شده است

این آموزش برنامه ریزی، آماده و به نسبت شرایط، نیاز و هدف هر دانش آموزی تنظیم می شود. از آنجا که اس اف ای برای افرادی با تجربه ها، شرایط زندگی، معلومات و هدف های تحصیلی متفاوتی تنظیم می شود، آنها با سرعت های متفاوتی این دوره را می گذرانند. درنتیجه آغاز و پایان این دوره ها برای افراد مختلف متفاوت است.

به عنوان دانش آموز، هرکس پانزده ساعت درهفته درس می خواند. این آموزش به زبان سوئدی ست، اما آموزش خواندن و نوشتن به زبان مادری دانش آموز یا زبانی که او به آن تسلط دارد انجام می شود. اس اف ای می تواند با مثلا کار، کارآموزی، آموزش های دیگر در آموزشگاه کمونی بزرگسالان (کومووکس) یا آموزش ویژه برای بزرگسالان (سَرووکس) ادغام شود.

مراحل تحصیل و دوره ها

اس اف ای دارای سه مرحله است (1,2,3) مرحله یک برای کسانی ست که نمی توانند به زبان مادری خود بخوانند و بنویسند یا دوره تحصیل کوتاهی داشته اند، درحالی که مرحله سه برای کسانی ست که با درس خواندن آشنا هستند. هر مرحله آموزش دارای چند دوره است.

از اول ژوئیه 2016 اس اف ای به کومووکس ملحق می شود و درنتیجه این آموزش بیشتر فردی می شود که می تواند به معنای تغییراتی در تنظیم دوره ها باشد.

نمره تحصیلی

اس اف ای از مقیاس نمره دهی آ تا اف استفاده می کند مانند مدارس ابتدایی، دبیرستان ها و کومووکس. آ بهترین نمره و اف نمره مردودی ست. نمره تحصیلی در پایان هر دوره داده می شود.

اس اف ای در آموزشگاه بزرگسالان

این امکان وجود دارد که بتوان اس اف ای را به جای مدارس اس اف ای در کمون ها در برخی از آموزشگاه های بزرگسالان نیز خواند. اگر می خواهید که اس اف ای را در آموزشگاه بزرگسالان بخوانید، با کمون خود تماس بگیرید تا از امکاناتی که وجوددارد مطلع شوید.

می خواهید بیشتر بدانید؟

با آموزش بزرگسالان/اس اف ای در کمون خود تماس بگیرید. در آنجا راهنمای تحصیلی و حرفه ای برای دادن اطلاعات و مشورت به شما کمک می کند. اطلاعات دراین مورد در وبسایت کمون قراردارد.