در مورد مدارس سوئد

skolverket.se

آموزش بزرگسالان

برای بزرگسالان جوان

media/1201/sid-1_vuxenutbildning.jpg

راه های زیادی برای کسی که بزرگسال جوان است وجوددارد

برای یک تازه وارد به سوئد، دسترسی زیادی به امکانات سیستم آموزشی سوئد وجود دارد. برای کودکان تا پانزده سال تحصیل اجباری ست و به مدرسه ابتدایی می روند. اما کسی که پس از شانزده سالگی به سوئد می آید چگونه می تواند تحصیلات خود را کامل کند؟ راه های زیادی برای انتخاب در آموزش برای بزرگسالان وجود دارد. کمون ها برمبنای مسئولیت خود به هر دانش آموزی برای ارزیابی توانایی و تجربه های او کمک می کنند.

مهم ترین مسئله برای به دست آوردن شغل و واردشدن به جامعه سوئد، تکمیل کردن رشته ها و دوره هایی ست که شخص فاقد آنهاست و برای تمام کردن دوره ابتدایی و دبیرستان لازم است. این می تواند راهی به سمت یک کار باشد یا یک آموزش حرفه ای، اما همچنین می تواند برای ادامه تحصیل در دانشگاه و مدرسه عالی باشد.

نیازها متفاوتند و می توان برپایه نیاز و شرایط هر دانش آموز، آموزش ها و دوره هایی را با هم ترکیب کرد. در یک برنامه تحصیلی فردی، نخستین قدم آموختن زبان سوئدی از راه مقدمات زبان در سطح دبیرستان یا زبان سوئدی برای مهاجران (اس اف ای) است. به موازات آن، آموزش هایی برای یافتن کار یا ادامه تحصیل وجوددارد. دراصل تمام آنها رایگان هستند.

در مدارس و کمون ها، امکان دسترسی به راهنماهای تحصیلی و حرفه ای وجود دارد که می توانند اطلاعات بیشتری درمورد هم آموزش ها و هم بازارکار سوئد بدهند.