در مورد مدارس سوئد

skolverket.se

روزهای اول در مدارس سوئد

glada_barn_i_led.jpg

فرزند شما می خواهد کلاس آمادگی یا دبستان را شروع کند. در این جا می توانید اطلاعاتی را درمورد این که مدارس سوئد چگونه کار می کنند، به دست آورید. هرچه بیشتر بدانید، بیشتر می توانید روی تحصیلات فرزند خود تاثیر بگذارید.

مدرسه دمکراتیک است

تحصیل باید به دانش آموزان هم دانش بیاموزد و هم آنها را به کسب دانش در تمام طول زندگی علاقه مند کند. آموزگاران برای رسیدن دانش آموزان به سطح دانش کافی به آنها کمک می کنند. هر دانش آموزی باید بتواند تا آنجا که ممکن است، و بسته به توانمندی های خود رشد کند.

تحصیلات باید شکلی دمکراتیک داشته باشند و دانش آموزان را به احترام به حقوق انسان ها و آزادی فرا بخوانند. همه دانش آموزان بدون در نظر گرفتن جنسیت، جهان بینی، معلولیت، گرایشات جنسی و محل زندگی شان در سوئد، حق دارند از آموزشی برابر برخوردار شوند. در مدرسه تمام دانش آموزان مهم هستند و مدرسه باید همیشه هنگام برنامه ریزی فعالیت های خود منافع تک تک آنها را در نظر بگیرد. در سوئد، هم مدارس دولتی (کمونی) وجود دارد و هم مدارس آزاد که توسط شرکت های خصوصی و یا سازمان ها اداره می شوند. دوره نه ساله ابتدایی، اجباری و دوره آمادگی، اختیاری ست. تمام مدارس رایگان هستند.

همه جایی در مدرسه خواهند داشت

کمونی که در آن زندگی می کنید باید اطلاعات مربوط به مدارس موجود در کمون را دراختیار شما قراردهد. شما می توانید انتخاب خود را در مورد مدرسه فرزندتان به اطلاع کمون برسانید. در سایت www.valjaskola.se می توانید در مورد مدارس موجود و روش تعیین مدرسه بیشتر بخوانید. شما همچنین می توانید از اداره کمونی که در آن زندگی می کنید، سئوال کنید.

مدرسه تعیین می کند که دانش آموز از چه کلاسی باید شروع کند

مدرسه، سنجشی درمورد سوابق تحصیلی، دانش، تجربیات و علاقه فرزند شما انجام می دهد. این سنجش معمولا با کمک یک مترجم انجام می شود. ظرف مدت دو ماه، مدیر مدرسه تصمیم می گیرد که فرزند شما باید از چه کلاسی شروع کند. برای این که کودکانی که تازه به سوئد آمده اند هر چه زودتر زبان سوئدی را بیاموزند ممکن است که آنها همزمان با کلاس عادی خود، دریک کلاس آمادگی نیز شرکت کنند. دراین کلاس آمادگی اصول مقدماتی زبان سوئدی به شاگردان آموزش داده می شود، اما آنها می توانند دروس دیگر را هم بخوانند. آنها حداکثر دو سال در این کلاس ها شرکت می کنند. هدف این است که شاگردان بتوانند هر چه زودتر تحصیلات عادی خود را انجام دهند. مدیر تصمیم می گیرد که چه زمانی دیگر نیازی به کلاس های آماگی وجود ندارد.

از آموزگار بپرسید

حد اقل یک آموزگار مسئول کلاس فرزند شماست. اگر پرسشی دارید با معلم فرزند خود تماس بگیرید. اگر نیاز به مترجم دارید از مدرسه در این مورد کمک بخواهید .

مدرسه خواهان همکاری با شماست

مدرسه شما را در جریان تحصیلات فرزندتان قرار می دهد و از شما سرپرستان دانش آموز دعوت می کند تا در جلساتی با آموزگار فرزندتان شرکت کنید. توجه به اطلاعات ارسال شده و شرکت در این جلسات مهم است.

یک بار در هر نیم سال، دانش آموز و سرپرستان او برای شرکت در جلسه تحصیلی فرا خوانده می شوند. برای کودکانی که به کلاس آمادگی (پیش دبستانی) می روند مدرسه حداقل یک بار در سال با والدین جلسه خواهد داشت. در این جلسات، شما، فرزندتان و آموزگار او درمورد وضعیت تحصیلی او گفتگو خواهید کرد. این فرصت خوبی است تا درمورد وضعیت فرزند خود در مدرسه بیشتر بدانید.

این تصویر نشان می دهد که برای پرسش ها و یا اظهار نظرهایتان با چه کسی باید تماس بگیرید