در مورد مدارس سوئد

skolverket.se

سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است

اززمانی که فرزند شما یکسالش پر میشود میتواند به مهد کودک برود. بازی ها در مهد مهم هستند، وقتی کودک شش سالش پر شود میتواند پیش دبستانی را شروع کند. هم مهد کودک و هم پیش دبستانی اختیاری است.   

 همهٔ کودکان از ۷ سالگی به مدرسه ابتدایی میروند و این اجباری است. تحصیلات اجباری از کلاس اول تا نهم یعنی نُه سال است.

بعدازآن اکثر جوانان سه سال به دبیرستان میروند. همه حق شروع کردن دبیرستان تا آخرسالی که ۲۰ سالشان پرشود را دارند. دوران دبیرستان میتواند فرزند شما را برای مدارس عالی ودانشگاه آماده کند، ویا اینکه مستقیماً بعدازدبیرستان شروع به کارکند.

 

 

فیلمی درباره مدرسه درسوئد

این فیلم بطور خلاصه اصول اولیه سیستم مدارس سوئد را ارائه میکند.