د تازه راغلیو خلکو لپاره د سویډن د ښوونې او روزنې سېستم

skolverket.se

د بالغانو تعليم

د ځوانانو بالغانو لپاره

media/1201/sid-1_vuxenutbildning.jpg

د ځوانانو بالغانو لپاره بيشماره اختيار

د سويډن تعليمي نظام ډيرې زياتې موقعي وړاندي کوي کومي چي هغه خلکو ته په لاس راتلونکي وي کوم چي اوس دستي سويډن ته راغلي وي۔ ښوونځوته تلل د ۱۵ کالو عمر پوري کوچنيانو لپاره لازمي دې کوم چي د سويډن بنيادي ښوونځې کښي ګډون کوي۔ خو هغه خلکو لره څه کول پکار دي چي عمر يې د ۱۶ کالو نه زيات وي او سويډن ته راغلي وي او وړاندي تعليم حاصلول غواړي؟ د بالغانو په تعليم کښي له انتخابولو لپاره ډير زيات اختيار دې۔ محليي واک به د خپلي د خيال ساتني وظيفي مطابق د ذده کوونکو د مهارتونو او تجربو په ټاکنه کښي مرسته کوي۔

د سويډن په ټولنه کښي د قبوليت او کار لټولو لپاره د اضافي کورسونه او مضمونونه کول ډير لازمي دي کوم چي د بنيادي او اعلي ثانوي ښوونځو نه د امتحان ورکولو جوګه جوړوي۔ دا د نوکرئ او مسلکي کورسونو لپاره او دغه رنګ په پوهنځي يا پوهنتون کښي د ذده کړي وړاندي کولولاره هوارولې شي۔

د خلکو ضرورتونه مختلف وي او دا امکان لري چي ډول ډول کورسونه او مضمونونه يوځاي کړې شي، دا د يو تن په ضرورتونو او حالاتو اړه لري۔ يو شخصي د ذده کړي تدبير جوړول وي چه پکښي اول قدم د سويډش ژبې ذده کولو لپاره په اعلي ثانوي ښوونځي کښي د ژبي ذده کولو کورس کښي او يا ‘د کډوالو لپاره سويډش ژبه‘ کښي شامليدل دي۔ د دي سره سم د کار لټولو يا وړاندي ذده کړي لپاره رنګ رنګ ښوونځي دي۔ په اصل کښي دا هر څه ويړيا دي۔

ښوونځي او محليي اختيار مند د ذده کړې او مسلک لارښودونکي وړاندي کوي کوم چي په حاضرو کورسونو او سويډيش مسلکي مارکيټ په حقله معلومات ورکوي