د تازه راغلیو خلکو لپاره د سویډن د ښوونې او روزنې سېستم

skolverket.se

د ښوونځي ساعتونو څخه وروسته د ساعت تیرۍ کور

د ۶ نه نیولی تر ۱۳ کالو ماشومانو لپاره

nyanlanda-grundskola-03.jpg

د ساعت تیرۍ کور څه ته وایي؟

د ساعت تیرۍ کور ښوونځی بشپړوي او ټول کال پرانیستی وي. د ساعت تیرۍ کور باید یو لور ته د زده کوونکو پرمختګ او زده کړه هڅولو له لارې د ودې غوره شرایط برابرولو په لړ کې مرسته وکړي او په بل لور میندو پلرونو ته د ماشومانو غټولو په څنګ کې د کار او ګټې وټې زمینه مساعده کړي.

کمون مکلف دی چی د هغو میندو پلرونو ماشومانو ته د ساعت تیرۍ کور برابر کړي څوک چې په کار یا زده کړه کې بوخت وي او یا دا چې زده کوونکی د کورنۍ نورو شرایطو له امله ورته اړتیا ولري.

سربېره پر دې کمون د ۱۰ څخه ۱۳ کلنو ماشومانو لپاره د ساعت تیرۍ ازاد فعالیت هم برابرولای شي.

د ساعت تیرۍ کور د ۶ کالو څخه نیولې د ۱۳ کلنۍ عمر ته رسیدو کال د مني سمستر پورې د زده کوونکو لپاره یو ډول ډلییز پیداګوژیک فعالیت دی. موخه دا ده چې د ښوونځي اتمام لاسته راوړل شي او زده کوونکو ته یو بامقصده ساعت تیري او تفریح برابره شي. خو دې سره سره باید د ساعت تیرۍ کور په دا ډول ترتیب شوی وي چې میندو پلرونو ته د ګټې وټې یا زده کړې زمینه مساعده کړي.

د ساعت تیرۍ کور په دوو دودونو ښوونځی کاملوي:

  • د وخت له اړخه یانې زده کوونکو ته د ښوونځي د وختونو څخه بهر وختونو او د رخصتیو په ورځو کې ځای ورکول.
  • د محتویاتو له اړخه یعنې زده کوونکو ته نورې تجربې او پوهې ورکول چې په عامه توګه په ښوونځي کې نه ورکول کیږي. ښوونځی او د ساعت تیرۍ کور باید په ګډه د زده کوونکو هراړخیزه پرمختګ او زده کړه کې مرسته وکړي.

ښوونه او روزنه باید د زده کوونکي د پوهې حاصلولو لیوالتیا خوندي وساتي. دا باید د زده کوونکو شوق او تجربه په پام کې وساتي او د هر زده کوونکي ځانګړي شرایطو سره ځان برابر کړي.

د ساعت تیرۍ کورونه ټول کال پرانیستي وي. د فعالیت وختونه د میندو پلرونو کار یا زده کړه او خپله د زده کوونکو اړتیا له مخې عیاریږي.

د ساعت تیرۍ کور زیاتره وخت د ښوونځي سره همغږی وي. همغږي باید په مامورینو، ځایونو او ښوونیز فعالیتونو کې څرګند وي. 

د ساعت تیرۍ کور کې څوک ونډه اخلي؟

کمون مکلف دی چې د ۶ کلنۍ څخه نیولې د ۱۳ کلنۍ عمر ته رسیدو کال د مني سمستر پورې د هغو میندو پلرونو ماشومانو ته د ساعت تیرۍ په کور کې ښوونه او روزنه برابره کړي څوک چې په کارونو او زده کړو کې بوخت دي او یا دا چې زده کوونکی د کورنۍ نورو شرایطو له امله ورته اړتیا ولري.

کله چې جوته شي چې زده کوونکي دا ډول خدمت ته اړتیا لري نو د ساعت تیرۍ په کور کې ښوونه او روزنه باید بې له ځنډه برابره شي. دا راز ښوونه او روزنه باید د زده کوونکي د زده کړې ښوونځي یا دې سره د امکان تر حده نږدې ځای کې چمتو شي.

کوم زده کوونکي چې د بدني، رواني یا نورو لاملونو له امله د خپلې ودې په لړ کې خاص ملاتړ ته اړتیا لري باید د ساعت تیرۍ په کور کې د زده کړې څخه برخمن شي.

د ساعت تیرۍ کور څنګه اداره کېږي؟

د ساعت تیرۍ کور د پوهنې قانون له مخې اداره کېږي. سربېره پر دې باید د ساعت تیرۍ کور د لومړني ښوونځي، د چمتووالي ټولګي او د ساعت تیرۍ کور لپاره ټاکل شوي درسي نصاب ځینې برخې هم پلې کړي. په ځانګړي ښوونځیو کې شتون لرونکي د ساعت تیرۍ کورونه باید د ځانګړي ښوونځیو درسي نصاب پلی کړي.

لګښتونه

کمون اجازه لري چې د ساعت تیرۍ کور کې شمولیت په بدل کې یو مناسب لګښت واخلي. واړه کمونونه د لګښت زیاته نه زیاتې کچې ټاکلو لپاره هم د یو سیستم څخه کار اخلي. زیات نه زیات لګښت په دې مانا دی چې د بېلابېلو کورنیو لپاره د لګښت یو حد معلوم وي.