مکتب سویدنی برای افراد تازه وارد

skolverket.se

آموزش بزرگسالان

برای نوجوانان

 

media/1201/sid-1_vuxenutbildning.jpg

 

گزینه های متعدد برای نوجوانان

 

سیستم تعلیمی سویدن فرصت های متعدد برای افرادی که تازه وارد سویدن میشوند، فراهم میکند. تعلیم و تربیت برای اطفال تا سن 15 سالگی اجباری است که آنها به مکتب ابتدایی میروند. اما افراد بالای سن 16 سالگی چی کنند، کسانیکه به سویدن جهت حصول تعلیم میایند؟ گزینه های متعددی است که از آموزش بزرگسالان میتوان انتخاب کرد. مقامات محلی در ارزیابی مهارت و تجربه دانش آموزان با توجه به وظیفه مراقبت خود کمک خواهد کرد.

 

گرفتن کورس ها و مضامین اضافی برای گذراندن امتحانات در مکاتب ابتدایی و متوسطه بسیار مهم است تا بتوانید کار پیدا کنید و در جامعه سویدن پذیرفته شویید. این میتواند راه را برای کورس های مسلکی و نیز برای تحصیلات عالی در کالج و دانشگاه هموار کند.

 

ضروریات مردم متفاوت است، و میتوان کورس های مختلف و مضامین را با هم مطابق با ضروریات و شرایط هر شخص یکجا کرد. یک پلان تعلیمی خصوصی ترتیب داده میشود که قدم اول آن یاد گرفتن زبان انگلیسی با شرکت در کورس زبان در مکتب متوسطه یا در کورس مهاجرین سویدن میباشد. علاوه بر آن مکاتب زیاد دیگری هم برای پیدا کردن کار و تحصیلات عالی هستند. در حقیقت همه اینها رایگان است.

 

مکاتب و مقامات محلی مشاوران تعلیمی و شغلی فراهم میکنند که آنها میتوانند در مورد کورسهای موجود و بازار کار در سویدن معلومات بیشتر ارائه کنند. .